banner

Velkommen til IK-MATTEST

IK-MATTEST er et nettbasert opplæringsprogram hvor ansatte i næringsmiddelbedrifter får intern opplæring knyttet til hygiene og matsikkerhet. Opplæringen avsluttes med en test hvor den ansatte skal kvalifisere seg på interne forhold. Når testen er bestått sender systemet automatisk et kursbevis til nærmeste leder.

IK-MATTEST har gode statistikkfunksjoner som viser hvem som har tatt testen. Det kan hentes ut statistikk sortert på avdeling og totalt for hele virksomheten.

Velg IK-MATTEST for din bedrift! God hygiene er god økonomi!

Kode: